Inventari del Patrimoni Arquitectónic de Catalunya

 
Resultats de la cerca (15 Registres)
 
Nom Lloc
ANTIGA CASA DEL COMÚ Sant Martí d'Albars
CAL BLANC Sant Martí d'Albars
CAL MET Sant Martí d'Albars
CAL NOFRA Sant Martí d'Albars
DOMUS DE VILATAMAR Sant Martí d'Albars
EL MOLINOT Sant Martí d'Albars
EL MOLINOT DE BAIX Sant Martí d'Albars
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ Sant Martí d'Albars
FUMANYA Sant Martí d'Albars
L'ALMATÓ Sant Martí d'Albars
LA TORRE DEL BARÓ Sant Martí d'Albars
LES VINYES Sant Martí d'Albars
MOLÍ DE FUMANYA Sant Martí d'Albars
MOLÍ DEL PONT Sant Martí d'Albars
PONT DEL MOLÍ Sant Martí d'Albars