PONT DE VALL-LLONGA

 
  
Joan Tous i Casals
1976
Visió lateral del pont.