MINA DE L'ARQUEBISBE

 
  
Joan Tous i Casals
1979
Detall de tres arcs de l'aqüeducte.