MAS PEPÓ

 
  
Pibernat i Domenech, Maria Mercè
1986
Vista de l'edifici