CASA PAGÈS

 
  
Reixach i Casals, Joan
Vista de l'edifici