TORRE DE TAIALÀ - TORRE DEL CERDÀ

 
  
Casanovas i Voltà, Maria Dolors
1988
Vista de l'edifici