LA TORRE

 
  
Castells i Llavanera, Ramon Maria
1984
Vista lateral del mas i la torre.